ارتش آریایی

در صد سال اخیر آریایی ها متحمل فجایع زیادی شده اند مانند کشتار یونانیان آریایی تبار و ارمنیان همچنین کشته و زخمی شدن یک ملیون ایرانی در جنگ با عراق ,اشغال ایران و ایتالیا در جنگ دوم جهانی همچنین بازداشت یک ملیون تورانی(آریایی)کاشغر توسط دولت چین  و بیرون کردن روهینگیایی های برادر ما از میانمار توسط بودائی ها و کشتار کردهای عزیز توسط دولت ترکیه و پیشتر دولت عراق و سوریه به ما میگوید باید یک ازتش آریایی  متشکل از ارتش های ایران هند پاکستان ایتالیا کردستان تاجیکستان و یونان داشته باشیم تا از خود دربرابر دشمناندفاع کنیم و گرنه ممکن است آینده ای بسیار سخت تر داشته باشیم.

 

تجربه کشور های اروپائی برای ما بسیار مفید است انها ابتدا پیمان نظامیبستند و امروز درحال تشکیل ارتش اروپائی هستند که ماکرون رئیس جمهور فرانسه پیشنهاد انرا داده است.

ما آریایی ها که میراث دار روم شکوهمند و هخامنشیان دانا و توانا هستیم باید بیدار و آینده نگر باشیم و فردای فرزندان خود را بخطر نیندازیم.

Tagged , , , , , ,