اتحادیه آریایی – امروز

همینک اتحاد میان آریایی ها بسیار بد است هند و پاکستان دو کشور آریایی سلاح های هسته ای را به سوی هم کشانده اند و حتی دولت پاکستان ایران برادر آریایی خود را تلویحا تحدید به حمله اتمی کرده است.در جنگ جهنای دوم بخشی از مردم یونان با برادرات ایتالیایی خود که برای اتحاد انجا بودند درگیر شدند و ما ایرانیان پشت کردها را در مواجهه با دشمنان کردها تنها گذاشته ایم هیچ رابطه سیاسی محکمیبین آریایی ها وجود ندارد نه اتحاد اقتصادی نه نظامی اما چندباری ایتالیا در مورد برجام حمایتهای کرد که البته برجام و مشی و مرام ج.ا خب چیز دیگری است و ما نباید از کسی انتظاری داشته باشیم اما اتحاد آریایی هرچند ضعیف است اما بیشترین رابطه به دیدار های نظامی آریایی ها از یک دیگر بر میگرددد هرچند قطعا  کارساز نیست اما ارززش مند است.

دیدار فرمانده نیروی هوایی کشور آریایی هند از کشور ایران در این تصویر فرماندهان هر دو نیرو حضور دارند در دوران محمد رضا شاه پهلوی .

 

دیدار فرمانده نیروی دریای ارتش دریادار سیاری در سال 96یا95 با همتای هندی خود

 

 

بازهم دریادار سیاری عزیز در دیدار با هیئت نظامی ایتالیایی

 

اتحاد آریایی امروز ضعیف است اما فعلا تنها روابط ارزش مند همین ها بود که آمد

Tagged , , ,